Om att välja uthålligare polymera material; komplext men möjligt

Val av material är komplext och hållbarhetspåverkan kan vara svår att se utan att analysera hela produktlivscykeln.

Som producerande företag kan man försöka vara förgångare genom att ställa tuffare krav på sina materialleverantörer.  Även om det initialt kan vara kostsamt visar det sig ofta vara möjligt att genomföra praktiska förändringar och dessutom bli varumärkesstärkande och på så sätt bli långsiktigt lönsamt.

Om man skall generalisera väldigt mycket så är en tumregel att för sk ”aktiva” produkter som fordon  en låg vikt som är bland den viktigaste aspekten.  För sk passiva produkter är vikt mindre viktigt, men aspekter som toxicitet, avdunstning, slitage desto viktigare. Det finns många sätt att rangordna material och tex greenpeace har sin  ”Pyramid of plastics” med stort fokus på att välja andra material än PVC.

Värt att nämna är att man enligt Cradle to Cradle principerna med sk slutna tekniska kretslopp vill ha så rena och recirkulerbra material som möjligt, vilket kan bli en motsättning vid valet av tex biopolymerer eller kompositmaterial för att få lägre vikt.

Mindre företag med små resurser har ofta svårigheter att få relevant information från materialleverantörer om aspekter som t.e.x återvinningsbarhet eller innehåll av olika substanser.  Men genom ett idogt samarbete och testande med materialleverantörer kan det till slut gå att hitta möjligheter. Men man måste samtidigt vara beredd på att allt inte fungerar från start som det var tänkt.

Att utgå ifrån de krav som finns i miljömärkningar som Svanen kan också vara ett resurseffektivt sätt att komma igång. www://svanen.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *