Strategiska tjänster för uthålligare design och produkt/tjänsteutveckling.

Vi kan hjälpa er med många olika delar i er verksamhets strategiska hållbarhetsarbete. Allt ifrån rådgivning kriv specifika frågeställningar till strategisk planering. Tonvikten ligger på att förbättra hållbarhetsprestandan hos produkter och tjänster.
Vi har specifikt kunskap kring hur principer för cirkulär ekonomi kan appliceras i tillverkande företag eller användas vid upphandlingar

Våra huvudsakliga tjänster är:

  • Rådgivnings och coaching stöd för ert strategiska hållbarhetsarbete mha principer för cirkulär ekonomi
  • Projektledning
  • Kvalitativa hållbarhetsanalyser (screening) miljöpåverkan, sociala indikatorer och ekonomiska faktorer
  • Livscykelanalyser
  • Kartläggning av användarbehov
  • Tjänsteutveckling
  • Konceptutveckling/Produktdesign, baserat på systemmodeller som Cradle to Cradle, biomimicry mfl. Specifik kunskap kring design för cirkulära affärsmodeller
  • Visualisering i 2D & 3D

Utgångspunkten är att med designkompetens katalysera hållbarhetsarbetet, starta lärprocesser sätta specifika mål och leverera konkreta resultat.

Arbetsprocessen utgår ifrån en traditionell design/produktutvecklingsprocess som kompletteras  beprövade metoder och verktyg för hållbarhetsarbete som Tex; Ecodesign,Naturliga stegets systemvillkor, Cradle to Cradle och Biomimicry principer.  Tillsammans med metodik för hållbarhetsredovisning och miljöledning.

Exempel på uppdrag: Delprojekt inom framtagning av innovationsstrategi för region Jämtland. ”Hur kan cirkulär ekonomi skapa mervärde i region Jämtland?

Förstudien har fokuserat på kartläggning av olika aktörers behov och möjligheter att m.ha. av principer för cirkulär ekonomi kunna skapa affärsnyttor och reducera resursanvändningen. Uppdragsgivare har varit Region Jämtland via Tobias Jansson, Circular economy.se.

CE-region-Jämtland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner rapporten här
rapport_cirkulär ekonomi_jämtland_april2015-1

 

—————

Kommentarer inaktiverade.