Tjänster

Strategiska tjänster för uthålligare design och produkt/tjänsteutveckling

  • Rådgivnings och coaching 
  • Utredningsuppdrag
  • Projektledning
  • Kvalitativa hållbarhetsanalyser (screening) miljöpåverkan, sociala indikatorer och ekonomiska faktorer
  • Kartläggning av användarbehov
  • Erbjudande & konceptutveckling

Exempel på uppdrag:

Openwood,
framtagning av verksamhetsutveckling och innehåll för aktivitetetn
Slow Sustainable Manufacturing (SSM) under 2023. Läs mer om Openwood 

Utredningsuppdrag: Delrapport inom projektet  Tillverka i Trä 2021 med
principer, metoder och praktiska exempel som inspiration för mer uthållig
förädling, design och produktion utifrån svenska träråvaror


Slow Sustainable Manufacturing 2021 mini

Delprojekt inom framtagning av innovationsstrategi för region Jämtland. ”Hur kan cirkulär ekonomi skapa mervärde i region Jämtland?

Förstudien har fokuserat på kartläggning av olika aktörers behov och möjligheter att m.ha. av principer för cirkulär ekonomi kunna skapa affärsnyttor och reducera resursanvändningen. Uppdragsgivare har varit Region Jämtland via Tobias Jansson, Circular economy.se.

CE-region-Jämtland

Ladda ner rapporten här
rapport_cirkulär ekonomi_jämtland_april2015-1

————