Design; en resa från ett ”givet” tillstånd till ett ”önskat”

Herb Simons, nobelpristagare i ekonomi 1978, definerade begreppet design som en process för förändring ur ett systemperspektiv. Där systemet kan bestå av en rad samverkande komponenter som kan bestå av av människor , organisationer och teknik.
En sådan bred designdefinition ur ett systemperspektiv utmanar en traditionell syn där design oftast blir en komponent i ett industriellt system som i försäljningsögonblicket  skall väcka intresse och skapa betalningsvilja hos potentiella kunder.

Vi utgår från definitionen av design som förändringsprocess som vi ser passar utmärkt att applicera på komplexa utmaningar på samhälls, företags eller individnivå.

Hållbarhetsutmaningarna är vår utgångspunkt och begreppet hållbar utveckling där sociala, ekologiska och sociala aspekter skall beaktas blir lätt något utopiskt, komplext och styrt av värderingar.  Oftast ur ett begränsande perspektiv och inte något som skapar tydligt ekonomiskt värde. Men som så ofta finns det massor med möjligheter genom att spara på resurser, minska och byta material, tänka nytt när det gäller affärsmodeller.

Men de stora affärsmöjligheterna finns i att ställa om mot att bevara värde i de produkter som tillverkas och som genom innovativa affärsmodeller kan säljas på nya sätt och flera gångar. Här blir  principer för cirkulär ekonomi och konsumtion i samverkan katalysatorer för innovation.
Vi har en bred verktygslåda som hämtar metoder och verktyg i gränslandet mellan olika logiker i organisationer oftast mellan rådande  affärs och designlogik och effektiva metoder från den växande kunskapsdomänen från designtänkande och entreprenörskap.

Här ser vi vår roll, att utifrån grundläggande behov; användar eller verksamhetsbehov  hitta möjligheter som kan skapa mervärde, för verksamheten och användarna.
Helt enkelt; innovativa produkt/tjänsteupplevelser, men med mindre resursförbrukning!

Kontakta oss gärna så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar.

Welkome


Kommentarer inaktiverade.