Services

  • TNID AB bedriver utvecklingsarbete i syfte att kommersialisera produkt och tjänsteidéer med stor potential att kunna minska miljö och klimatpåverkan.

    Vi erbjuder även konsulttjänster inom:
  • Industridesign och affärsutveckling för hållbar utveckling
  • – Utbildning och individuell handledning
  • – Samtalsterapi och personlig utveckling