Tjänster

Exempel på uppdrag:

Openwood, framtagning av innehåll för aktivitetetn
Slow Sustainable Manufacturing (SSM) som genomfördes under 2023. Läs mer om Openwood

 

Utredningsuppdrag: Delrapport inom projektet  Tillverka i Trä 2021 med
principer, metoder och praktiska exempel som inspiration för mer uthållig
förädling, design och produktion utifrån svenska träråvaror som sammanfattades under samlingsnamnet Slow Sustainable Manufacturing (SSM). Läs och ladda ner rapporten nedan.