Vårt fokus ligger på kommersialisering av produkt och tjänsteidéer med stor potential att kunna minska miljö och klimatpåverkan och personlig utveckling