Hållbarhet som drivkraftWhy Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation

En forskningsrapport publicerad på Harvard Buisiness Report visar att
företag som integrerar hållbarhet som en integrerad del i sin affärsmodell
får många fördelar gentemot konkurrenter som är mer reaktiva.

Man menar att hållbarhet kan bli en mycket stark drivkraft för innovation i ett företag Författarna beskriver att de företag de intervjuat har genomgått en förändringsprocess från en lägre nivå med att  börja möta och anpassa sig snabbare mot kommande lagstiftning  till mer omfattande förändringssteg där man förändrar affärsmodell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *