Hur prioritera påverkansfaktorerHur prioritera påverkansfaktorer?

En fråga som ofta dyker upp är hur man kan prioritera olika påverkansfaktorer i ett produktförbättringsprojekt med fokus på förbättrad hållbarhetsprestanda.
Vad är viktigast är det minskad tex klimatpåverkan eller toxicitet hos befintliga material?

Det uppstår ofta dilemman där olika val ställs mot varandra. Som utgångspunkt kan naturliga stegets systemvillkor fungera som övergripande kompass genom att belysa den systematik som kan finnas inbyggd i en specifik produkt. Exempelvis att det krävs förbrukningsmaterial eller bränsle från icke förnyelsebara råvaror.

English content

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *