Kategoriarkiv: Blogg

PUR thinking

Om man som jag är väldigt intresserad av tillverkningsmetoder och sätt att reducera verktygskostnader, måste jag ta med detta exempel. Kommer från tidningen plastforums kunskapsdel om polymerer i detta fallet om PUR. Nu är jag ingen påhejare av PUR som material pga alla tevksamheter kring isocyanater under tillverkning och användning, resthantering. Men med biobaserade varianter kanske det blir bättre miljöprestanda.
Men idén att gjuta in  skum i en säck med en människodocka som mothåll är spännande. Måste komma ifrån slalompjäxor, där jag har för mig att det går att gjuta en specialformade innersko kring sin egna fot. Exemplet nedan vinner inga stil pris direkt men väcker en massa tankar.

Publicerat i Blogg | Lämna en kommentar

Uppdrag granskning kring microlån

Onsdagens uppdrag granskning blev en djupdykning i problematiken kring Microlån som idé. Argumentet var att de höga räntorna och hårda krav på återbetalning leder många fattiga in i en fälla där de ständigt måste ta nya lån för att betala amorteringarna på de tidigare. Vem skulle vilja låna till 30% ränta för att bygga hus i Sverige? Parallellerna till Sms lån är nära till hands. Som vanligt kommer många få vatten på sin kvarn med att det alltid är någon som skor sig på verksamheter som skall leda till fattigdomsbekämpning och att det är bättre att inte göra något alls! Det som inte togs upp i programmet är om det finns microlånegivare som lyckas bättre än de kartlagda som tex KIVA.

Publicerat i Blogg, hållbar utveckling allmänt | Lämna en kommentar

Hållbarhet som drivkraft

En forskningsrapport publicerad på Harvard Buisiness Report visar att
företag som integrerar hållbarhet som en integrerad del i sin affärsmodell
får många fördelar gentemot konkurrenter som är mer reaktiva.

Man menar att hållbarhet kan bli en mycket stark drivkraft för innovation i ett företag Författarna beskriver att de företag de intervjuat har genomgått en förändringsprocess från en lägre nivå med att  börja möta och anpassa sig snabbare mot kommande lagstiftning  till mer omfattande förändringssteg där man förändrar affärsmodell.

Publicerat i Blogg | Lämna en kommentar

Hur prioritera påverkansfaktorer

En fråga som ofta dyker upp är hur man kan prioritera olika påverkansfaktorer i ett produktförbättringsprojekt med fokus på förbättrad hållbarhetsprestanda.
Vad är viktigast är det minskad tex klimatpåverkan eller toxicitet hos befintliga material?

Det uppstår ofta dilemman där olika val ställs mot varandra. Som utgångspunkt kan naturliga stegets systemvillkor fungera som övergripande kompass genom att belysa den systematik som kan finnas inbyggd i en specifik produkt. Exempelvis att det krävs förbrukningsmaterial eller bränsle från icke förnyelsebara råvaror.

Publicerat i Blogg | Lämna en kommentar